آرمان شهر؛ مراسم بدرقه این جهانگرد که محمد امیری رودانی نام دارد با حضور علیرضا خزائلی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین از مقابل بنای تاریخی سردرب عالی قاپو مجموعه دولتخانه صفوی برگزار شد.

این جهانگرد قصد دارد با سفر به کشورهای مختلف دنیا به معرفی ذخایر ژنتیکی ایران به ویژه شتر دوکوهانه که در خطر انقراض قرار دارد، بپردازد.

این جهانگرد با شتر قصد سفر به کشورهای مختلف دنیا را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین در این مراسم گفت: جهانگردان سفیران گردشگری به شمار می روند و نقش مهمی در معرفی جاذبه های تاریخی و فرهنگی نقاط مختلف دنیا دارند.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد سفر این جهانگرد بتواند به معرفی هرچه بیشتر تاریخ و فرهنگ ایران و شناخت جهانیان از جاذبه های گردشگری کشورمان کمک کند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///