آرمان شهر؛ مجتبی خاکپور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این پاکسازی با هدف حفظ محیط زیست و با همکاری و مشارکت دانش آموزان انجام شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست آوج اضافه کرد: با هماهنگی آموزش و پرورش آوج دانش آموزان مدارس با هدف آشنایی با اثرات مخرب زباله در محیط زیست در این عملیات پاکسازی شرکت کردند.
خاکپور در خصوص حفظ قوانین حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: در اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی می شود.
آوج به مرکزیت شهری به همین نام در جنوب غربی استان قزوین قرار دارد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///