آرمان شهر؛ محمود ترابی  اظهار داشت: با کمک جمعی از کسبه بازار و سایر خیرین با پرداخت ۳۷۰ میلیون ریال زمینه آزادی ۱۳ نفراز زندانیانی که به دلیل عسرت و تنگدستی، استطاعت پرداخت دیه و یا جریمه نقدی را نداشتند، فراهم شد.

وی افزود: امروز زندانیانی هستند که برای پرداخت دیه و بدهی مالی در زندان‌ها بوده و خانواده‌هایشان منتظر آزادی آنها هستند. بی تردید دستگیری از چنین نیازمندانی اجری عظیم در پیشگاه خداوند منّان خواهد داشت.

ترابی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم کمک‌هایی که از سوی خیّرین محترم در جهت آزادی زندانیان می‌شود در ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در سطح جامعه مؤثر واقع شود.

منبع: مهر

پایان نوشتار///