آرمان شهر؛ در این دوره از مسابقات، ۲۴ تیم از دانشجویان افغانستانی از دانشگاه‌های سراسر کشور حضور داشتند .

در این رقابت های علمی ۲ تیم آریانا(۲) و آریانا(۱) از دانشگاه آزاد واحد اسلام شهر به ترتیب اول و دوم شدند و تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند موفق به کسب مقام سوم شد.

 در این دوره از مسابقات که در گرایش ۴۵ سانتیمتر سنگین و وزن سازه کمتر از ۵۰۰ گرم برگزار شد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///