آرمان شهر؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین این دوره شامل دروس آشنایی با سینما ,کارگاه تجربه اول,عکاسی,کارگاه ایده تا فیلمنامه,کارگردانی ,فیلمبرداری,نشست فیلم کوتاه و گفتگو ,تدوین ,صدا,کارگاه تدوین ,صداگذاری و کارگاه های فیلمسازی مستند ,داستانی و تجربی می باشد.در پایان نیز هنرجویان هرکدام یک فیلم کوتاه داستانی خواهند ساخت.یکی از ویژگی های این دوره کارگاه  محور بودن آن است و هنرجویان پس از آزمون ورودی و مصاحبه حضوری برای شرکت در این دوره انتخاب شده اند.شایان ذکر است انجمن سنمای جوانان ایران با سابقه ٣٣ ساله در امر آموزش سینما بزرگترین مدرسه سینمایی کشور می باشد​.

منبع: اداره فرهنگ و ارشاد قزوین

پایان نوشتار///