آرمان شهر؛ علی اکبر کبیری معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: مرحله نخست فروش دفتر به قیمت دولتی از روز جمعه بیست و دوم شهریور در نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی قزوین توزیع می‌شود.

کبیری افزود: سهمیه استان ۲۵۷ هزار و ۵۰ دفتر است که بخشی از آن در این نمایشگاه توزیع خواهد شد.

او اضافه کرد: بخشی دیگر از این دفاتر هم در تعدادی از فروشگاه‌های لوازم التحریر تا قبل از مهر ماه توزیع خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: قیمت دولتی دفتر ۴۰ برگ هزار و ۷۰۰ تومان، ۶۰ برگ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ۸۰ برگ ۳ هزار و ۴۰۰ تومان و ۱۰۰ برگ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.

کبیری افزود: قیمت این دفتر‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.

به گفته او، ۳۴ هزار و ۵۰ جلد دفتر هم برای دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: از ۲۳۲ هزار و ۸۴۱ دانش آموزان استان، ۴ هزار و ۸۱۰ نفر زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.

منبع: باشگاه خبرنگاران وان

پایان نوشتار///