آرمان شهر؛ امیر ارجمند معاون میراث فرهنگی استان قزوین با اشاره به آغاز مرحله جدید ساماندهی و مرمت مسجد جامع عتیق قزوین گفت: در این مرحله از ساماندهی و مرمت این بنای تاریخی اقدام‌های مرمتی، چون بام‌سازی شبستان شمالی بنا شامل ایزولاسیون و اجرای فرش آجری بام، مرمت ایوان شمالی و ایوان غربی شامل استحکام بخشی، مرمت و بازسازی تزئینات گچی و آجری و کاشی کاری و همچنین نما سازی آجری ضلع شمال غربی مسجد تحت نظارت کارشناسان مرمت این اداره کل در حال انجام است ضمن اینکه در این مرحله ایوان شمالی و ایوان غربی به صورت کامل مرمت می‌شوند.

مسجد جامع عتیق قزوین یکی از کهن‌ترین مساجد چهار ایوانی کشور است که آثار معماری بسیاری از ادوار تاریخی در وسعتی معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع به نمایش می‌گذارد.

شش کتیبه گچ‌بری مقصوره خمار تاشی آن شهرتی جهانی دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

پایان نوشتار///