آرمان شهر؛ به نقل از روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی قزوین، محمد حسن ایرانخواه تاکید کرد: این سازمان علی رغم انجام وظایف عمرانی خود، تلاش مضاعفی را در جهت رفاه و آسایش شهروندان دارد.
وی اضافه کرد: سازمان اتوبوسرانی در راستای ایجاد نشاط اجتماعی تمام تلاش خود را در جهت اهداف از پیش تعیین شده داشته و اجرای اینترنت والی فای رایگان در اتوبوس های اسکانیا نیز در همین راستا صورت گرفته است.
به گفته این مسئول، بر همین اساس مسافران می توانند از نرم افزار آرا جهت مسیر یابی خود نیز استفاده کنند.

 

 

منبع: ایرنا

 

 

پایان نوشتار///