آرمان شهر؛  جمشید کاووسی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته ملی هوای پاک و اشاعه و ترویج فرهنگ زیست محیطی برنام های متنوعی برای سنین مختلف و اقشار مختلف انجام شد.
کاووسی گفت: معاینه فنی در روز چهارشنبه برای کلیه مردم نیم بها انجام گرفت.
وی افزود: با همکاری راهنمایی رانندگی از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزار جلوگیری شد و توسط کارشناسان به رانندگان آموزش لحظه ای در خصوص لزوم انجام معاینه فنی و آگاه کردن آنها صورت پذیرفت.
جمشید کاووسی در خصوص برنامه آموزشی خود در این هفته گفت: در ۵مدرسه از مقاطع مختلف آموزش های زیست محیطی در خصوص هوا و عوامل آلاینده هوا و وظایف مردم و محیط زیست ارائه شد.

 

 

 

 

پایان نوشتار///