آرمان شهر؛ سید مهدی قوامی روز سه شنبه افزود: این جاده به طول ۲۳ کیلومتر هر ساله پس از نخستین بارش برف پاییزی مسدود می شود و این انسداد به دلیل کوهستانی و برف گیر بودن مسیر تقریبا ۶ ماه و یا بیشتر به طول می انجامد.
وی اظهار داشت: ارتفاع برف در برخی نقاط مسیر کوهستانی هر ساله به بیش از سه متر می رسد.
بخشدار الموت غربی با بیان اینکه این جاده خاکی است،اظهار داشت: پیگیر آسفالت این مسیر هستیم که با تحقق این موضوع مدت زمان انسداد این مسیر به دلیل بارش برف کمتر می شود.
قوامی با بیان اینکه این مسیر یکی از ۲ جاده الموت غربی است که این بخش را به استان گیلان متصل می کند،اظهار داشت: مسیر دیگر این بخش از طریق روستای انبوه، الموت غربی را به گیلان وصل می کند.
بخش الموت غربی به مرکزیت رازمیان در شمال شرقی استان قزوین و در همسایگی با استان گیلان و مازندران قرار دارد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///