آرمان شهر؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در هشتمین دوره جشنواره حسنات که با موضوع احسان و نیکوکاری در شهر اصفهان برگزار می گردد، فیلمسازان قزوینی ٩فیلم خود را آماده شرکت در این رویداد بزرگ می کنند.

حلقه مفقوده از سید فرهاد نجفی فرد، مرض پادشاهان از شهرام رحیمی، مین از میثم آقاجان زاده، تعامل از محمد مهدی حسین وردی، مجازات از شهرام رحیمی، تداخل ویرانگر از تارا رصافی، خروس ها از امیررضا جلالیان، یین ویانگ از علی علیزاده، خروس آواز نمی خواند از مصطفی فرهنگیان آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره هستند.

شایان ذکر است این آثار توسط انجمن سینمای جوانان استان قزوین و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تولید شده است.

منبع: اداره فرهنگ و ارشاد استان قزوین

پایان نوشتار///