آرمان شهر؛ مدیرکل انتقال خون استان در این باره با بیان اینکه اصلی‌ترین طبقه این اداره تامین و تهیه ماده حیاتی خون سالم و فرآورده‌های آن است، تصریح کرد: با توجه به تصادفات و بیماری‌ها باید خون سالم و فرآورده‌‌های آن به طور مستمر تهیه و تامین شود.

برادران در خصوص ساعات پذیرش اهداکنندگان در ایام نوروز تصریح کرد: در مرکز قزوین روزهای سوم تا هشتم، دهم، یازدهم و ۱۵ فروردین از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ اهداکنندگان پذیرش می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: مرکز تاکستان نیز در روزهای پنجم تا یازدهم (باستثنای روز نهم) و  ۱۵ فروردین از ساعت ۸ تا ۱۳  آماده اخذ خون از اهداکنندگان است./ روزنامه ولایت قزوین

منبع: روزنامه ولایت قزوین