آرمان شهر؛ به نقل از روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، بر اساس این گزارش معدن سپوهین با سابقه طولانی، به دلیل عدم اکتشاف صحیح و نداشتن سرمایه با شرایط ابتدایی و تولید روزانه یک تن ماده معدنی، به صورت نیمه فعال بوده که در راستای این قرارداد پس از انجام اکتشاف سیستماتیک طی برنامه زمانبندی شش ماهه با باز شدن تونل های آماده سازی، زمینه اشتغال ۳۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
بر اساس برنامه زمان بندی شده، پس از آماده سازی معدن، اشتغال ۱۵۰ نفر پیش بینی شده است.
هزینه اکتشاف و آماده سازی معدن زغالسنگ سپهوهین تا آغاز استخراج ۲ میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای اکتشاف تکمیلی لحاظ شده است.
گفتنی است معدن زغالسنگ سپهوهین در استان قزوین، روستای سپهوهین واقع شده است.

منبع: معدن نیوز

پایان نوشتار///