آرمان شهر؛ آمریکا روز سه شنبه ۱۵آبان ماه انتخابات مجلس سنا و نمایندگان آمریکا برگزار می شود. برگزاری این انتخابات درست درمیانه دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود که در صورت پیشی گرفتن دمکرات ها در آن و به دست آوردن اکثریت کرسی ها در مجلس نمایندگان، کار برای دولت ترامپ که هم اکنون اکثریت سنا و مجلس نمایندگان را در اختیار دارد، دشوار خواهد شد.
در حال حاضر از ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا، جمهوریخواهان با در اختیار داشتن ۲۴۰ کرسی در برابر ۱۹۴ کرسی حزب دمکرات، از اکثریت برخوردارند. درصورتی که حزب دمکرات بتواند دراین انتخابات ۲۴ کرسی دیگر را از حزب جمهوریخواه پس بگیرد، آنگاه با کسب ۲۱۸ کرسی در قبال ۲۱۶ کرسی و تنها با اختلاف دو کرسی این حزب قادر خواهد بود اکثریت مجلس نمایندگان را از آن خود کند.
اما با توجه به وضعیت جامعه آمریکا و شخصیت دونالد ترامپ و نگاه حمایتگرانه و جانبدارانه ای که از وی در بین آمریکایی وجود دارد، برغم برخی نظر سنجی ها مبنی بر شکست ترامپ در انتخابات کنگره برخی شواهد حاکی از آن است که ترامپ به دلایل متعدد احتمالا نتیجه نظر سنجی ها را به نفع خود تغییر دهد.
رشد موفقیت آمیز ۴ درصدی در اقتصاد آمریکا که از سال ٢٠١۴ تا کنون بی سابقه بوده است. – ،پیشرفت به نفع آمریکا در مذاکرات با کره شمالی ، – موفقیت در توافق بر سر تعرفه های تجاری با اروپا و افزایش میزان خرید سویا و،، توسط اروپا از آمریکا ، وادار سازی سران ناتو به افزایش بودجه های نظامی کشورهایشان.، پیشرفت اخیر در مذاکرات با مکزیک.- راه اندازی جنگ های بزرگ تجاری با چین و دیگر شرکای تجاری آمریکا به نفع مردم این کشور و همینطور اثبات این که او تنها رئیس جمهوردر آمریکا است که به تمامی وعده های دوران مبارزات انتخاباتی خود عمل کرده است موجبات افزایش تدریجی قدرت ترامپ و نگرانی اروپا را بیش از پیش فراهم ساخته است.
علاوه بر امید ترامپ به کسب پیروزی در انتخابات پیش رو و فتح کنگره آمریکا، وی همزمان درصدد آن است با کمک گسترده به راستگرایان اروپایی در انتخابات سال ٢٠١٩ میلادی، پارلمان اروپا را نیز به تسخیر خود در آورد. (!!)
اخیرا «ریچارد بنن» تئوریسین و ایدئولوگ اصلی ترامپ با انجام سفرهای زنجیره ای در سراسر اروپا و تاسیس بزرگترین بنیاد سیاسی در اروپا زیر عنوان ‘جنبش راست’ تمامی احزاب نژاد پرست اروپا را برای تسخیر پارلمان اروپا در انتخابات سال ٢٠١٩ میلادی و همچنین دولت های اروپایی آماده می نماید.
بنن مقر اصلی این جنبش را نیز بروکسل معرفی کرده است.
این بنیاد نسبت به حمایت مالی، اطلاعاتی ، آموزشی و امنیتی از راستگرایان در سراسر اروپا اقدام خواهد کرد. برخی کارشناسان معتقدند که بنیاد جنبش راست ترامپ در رقابت با ‘بنیاد دفاع از لیبرال دموکراسی’ جورج سوروس میلیاردر معروف آمریکایی مجارستانی شکل می گیرد.
این در حالیست که چندی پیش براساس یک نظرسنجی مشترک که از سوی شبکه تلویزیونی ‘آ اِر د’ آلمان و روزنامه آلمانی ‘دی ولت’ صورت گرفت بیش از دوسوم مردم این کشور، افزایش راستگرایی و بیگانه ستیزی در آلمان را بزرگترین تهدید فزاینده علیه این کشور قلمداد کردند.
این نظر سنجی که بعد از کناره گیری ‘مسعود اوزیل ‘ بازیکن ترک تبار تیم ملی فوتبال آلمان در اعتراض به افزایش نژاد پرستی در این کشور صورت گرفت موجی از نگرانی را در آلمان و سراسر اروپا موجب شده است. از سویی دیگر با روی کار آمدن احزاب راستگرای دوستدار ترامپ در دولت های اروپای شرقی و همینطور در ایتالیا و اتریش بر میزان این نگرانی ها افزوده شده است.
بدین سبب «میشائیل روت» سیاستمداربرجسته اروپایی و نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان در پارلمان اروپا اخیرا در مصاحبه با روزنامه آلمانی دی ولت سیاست های ترامپ و حضور مخرب فرستاده ترامپ یعنی ریچارد بنن را بزرگترین تهدید برای اتحادیه اروپایی و پارلمان اروپا اعلام کرد.
«رناتا التا» نماینده حزب لیبرال دموکرات و «فلوریان هان» نماینده حزب سوسیال مسیحی آلمان نیز در گفتگو با این نشریه، ماموریت بنن در اروپا را اقدامی بی سابقه از سوی آمریکا علیه ارزش های اروپایی خواندند.
روت در مصاحبه خود همچنین می افزاید: اروپا بشدت به اتحاد و اعتماد به نفس برای مقابله با ترامپ نیاز دارد.
وی با خطرناک خواندن اندیشه وحضور مستمر بنن در اروپا اضافه کرد: اروپا باید علیه او بپا خیزد.
اما شواهد فعلی در اروپا حاکی از آن است که سران سیاسی و اقتصادی این دوره در اروپا برغم رجز خوانی های سیاسی در مخالفت با ‘آمریکای ترامپی’ ظاهرا ضعیف تر از آن هستند که توان مقابله با زیاده خواهی های ترامپ را حتی در درون قاره سبز داشته باشند.

 

 

منبع: ایرنا

 

 

پایان نوشتار///