آرمان شهر؛ بنا به وصول اخباری مبنی بر آماده سازی صدها هکتار از اراضی منطقه خرمدشت شهرستان تاکستان جهت کشت صیفی جات با استفاده از چاههای غیرمجاز، اکیپ های کارشناسی شرکت آب منطقه ای از محل بازدید و پس از اخذ دستورات قضایی و انجام هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی کلیه چاههای غیرمجاز که مقرر بود آب آنها توسط لوله به اراضی مورد نظر پمپاژ گردد در تاریخ ۹۷/۱/۲۰ مسدود گردید.

به گزارش «آرمان شهر»، در جریان انسداد این چاه‌ها حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی دادستان شهرستان قزوین به همراه فرماندار تاکستان، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، معاونین، دادستان شهرستان تاکستان، رئیس حوزه قضایی خرمدشت و جمعی از مدیران ستادی و شهرستانی از روند  انجام کار و قلع و قمع  لوله های انتقال آب بازدید بعمل آوردند.

شایان ذکر است  شرکت آب منطقه ای قزوین بنا به وظیفه قانونی خود جهت حفظ و حراست از منابع آب با هماهنگی سایر ارگان های ذیربط بطور قاطع با متخلفین و متعرضین به منابع و مجاری آبی برخورد قانونی را  معمول می نماید که در این زمینه و در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی از ابتدای سال آبی ۹۳  تاکنون تعداد ۲۱۸ دستگاه ادوات حفاری چاههای غیر مجاز توقیف شده و در همین ارتباط تعداد ۱۸۸۰ حلقه چاه غیر مجاز مسلوب المنفعه گردیده و از اضافه برداشت ۲۵۷ حلقه چاه مجاز جلوگیری بعمل آمده که از این محل ۳۳۹ میلیون متر مکعب آب در سال به تعادل سفره های آب زمینی کمک شده است.

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی باعث کاهش میزان افت تراز آبخوان دشت قزوین از ۱۶۸ سانتی متر درسال ۹۳ به ۸۵ سانتی متر در سال جاری شده است.

پایان نوشتار///