آرمان شهر؛ امیر ارجمند روز شنبه افزود: مستندات و مدارک مربوط به بافت تاریخی روستای خیارج به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارسال شده و امور مربوط به ثبت این بافت در فهرست آثار ملی در حال پیگیری است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین همچنین اظهار داشت: پیش از این از استان قزوین بافت های تاریخی ۲ روستای آتان و کلایه واقع در الموت که دارای بافت پلکانی هستند، به فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود.
این مسئول با بیان اینکه در جریان ثبت بافت های واجد ارزش ویژگی ها و ارزش های کالبدی، فرهنگی، اقتصادی آنها مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: با ثبت بافت های تاریخی در فهرست آثار ملی، این محدوده ها مشمول قوانین حفاظتی میراث فرهنگی می شوند و از تخریب بافت های ارزشمند جلوگیری خواهد شد.
وی یادآور شد: از بین شهرهای استان نیز بافت تاریخی قزوین در آثار ملی قرار دارد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///