آرمان شهر؛ به نقل روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین، ناصر ایزدفر در این خصوص گفت: درخواست تاسیس یک سینمای جدید توسط بخش خصوصی در یکی از برج های چند منظوره در حال احداث واقع در شمال قزوین، توسط کمسیون بند ۵ تاسیس سینما در حال بررسی است و در صورت تایید موافقت اصولی برای آن صادر خواهد شد.

وی افزود: این پروژه پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و بررسی های لازم از لحاظ مسائل ایمنی و امنیتی و مقررات ساختمانی، توسط کارگروه تخصصی مربوطه با حضور نمایندگانی از فرمانداری قزوین، مسکن و شهرسازی، نیروی انتظامی، آتش نشانی و شهرداری قزوین در حال انجام است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین در ادامه گفت: اگر چه درخواست متقاضی باید قبل از احداث بنا جهت بررسی در کمسیون بند ۲ تاسیس سینماها و رعایت استانداردهای مربوط به سالن های نمایش به این معاونت ارسال شود ولی چنانچه بنای احداث شده مغایرتی با دستوالعمل احداث سالن های نمایش نداشته باشد، به منظور افزایش سرانه صندلی سینمای استان، مجوز لازم در این خصوص صادر خواهد شد تا متقاضی بتواند از تسهیلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به این منظور پیش بینی شده استفاده نماید.
استان قزوین در حال حاضر دارای ۲ سینما (بهمن و مهتاب) است که در شهر قزوین قرار دارند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///