آرمان شهر؛ سرهنگ محمدعلی عظیمی روز سه شنبه  افزود: این حادثه رانندگی، حوالی ساعت ۶ صبح در ۱۰۰ کیلومتری این مسیر ارتباطی اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه در این حادثه رانندگی، خاور به علت خستگی و خواب آلودگی راننده با قسمت عقب تریلر به شدت برخورد کرد و صحنه تلخی را رقم زد، اظهار داشت: راننده و سرنشین خاور به دلیل شدت صدمات و جراحات وارده در دم فوت کردند و به خودرو نیز خسارت قابل توجی وارد شد.
به گزارش ایرنا، در ۱۱ ماه امسال بیش از ۲۶۰ نفر براثر حوادث رانندگی در سطح جاده های زنجان جان خود را از دست دادند که اغلب این اتفاق ها نیز به دلیل خستگی و خواب آلودگی رانندگان بوده است.
استان زنجان پنج هزارو ۸۴۰ کیلومتر راه ارتباطی دارد که از این میزان، ۲۰۰ کیلومتر آزاد راه، ۱۱۳ کیلومتر بزرگراه، ۳۴۲ کیلومتر راه اصلی و ۹۷۴ کیلومتر راه فرعی است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///