آرمان شهر؛ علی اکبری گفت: امسال یش بین می شود بیش از سه هزار و ۲۳۰ تن محصول فندق از سه هزار هکتار سطح زیر کشت برداشت شود.

وی میانگین متوسط عملکرد این محصول را حدود ۱۰۲۲ کیلوگرم در هکتار برآورد کرد.

اکبری تصریح کرد : از ۳ هزار و ۲۳۰ هکتار از سطح باغات فندق استان؛ ۳ هزار و ۱۵۰ هکتار باغات بارور و ۸۰ هکتار به صورت غیر بارور است.

وی اظهار داشت : تنها سطح زیر کشت این محصول در استان در منطقه الموت از توابع شهرستان قزوین، است که شامل روستاهای هیر، ویار، یارود و آکوجان است.

اکبری اضافه کرد : روستای یارود در منطقه رجایی دشت الموت را می توان به عنوان قطب فندق کاری استان ذکر کرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به تفاوت در توپوگرافی استان و توده های محلی موجود، زمان برداشت این محصول از اواخر مرداد تا اواخر شهریورماه است.

به گفته این مقام مسئول : استان قزوین رتبه دوم سطح زیرکشت و تولید محصول فندق را پس از استان گیلان در کشور دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه گفت : ارقام موجود در منطقه شامل بومی : گرد اشکور، شصتک، زرآبادی، سیاه الموت و سه گوش، ارقام خارجی شامل روند دو پی یرمونت، فرتیل، سکورب و مرویل و ارقام گرده دهنده شامل نقرت، داویانا و لونگ می باشد که رقم گرد اشکور حدود ۷۰ درصد باغات را تحت پوشش قرارداده است.

اکبری افزود : مدیریت غالب باغات فندق به صورت سنتی است و اغلب درختان به روش چند تنه تربیت می شوند که بایستی با آموزش و برنامه های ترویجی؛ باغداران را به تربیت درختان تک تنه و یا حداکثر ۳ تا ۵ تنه برای رسیدن به تولید بیشتر تشویق کرد.

اکبری؛ توسعه باغات در اراضی شیبدار و کمک به توسعه باغات از طریق یارانه نهال و اندامهای تکثیری را از برنامه های در دست اقدام این مدیریت برای محصول فندق دانست.

وی؛ تشکیل تعاونی تولید باغداران فندق در هر منطقه، انبارهای مناسب نگهداری محصولات، ایجاد باغ مادری و نهالستان استاندارد و استفاده از ارقام مناسب و گرده دهنده، ایجاد صنایع مرتبط برای نگهداری و فرآوری، دور آبیاری مناسب، هرس جهت نوردهی و کاهش تعداد تنه ها و تغذیه و کود دهی مناسب را از مهمترین برنامه های پشنهادی ذکر کرد که می تواند در رشد و توسعه این محصول نقش بسزایی داشته باشد.

منبع: مهر

پایان نوشتار///