آرمان شهر؛ ابوالفضل اکبری روز دوشنبه گفت: برگزاری این برنامه تا ۲۶ اردیبهشت ماه جاری ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: حضور عموم شهروندان در این برنامه آزاد و رایگان است.
این مسئول گفت: این برنامه که از سوی سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری قزوین تدارک دیده شده است، هر شب تا ۲۶ اردیبهشت ماه در ابتدای جاده سلامت، مقابل دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.
اکبری ادامه داد: تلسکوپی جهت رصد ماه و سیاره مشتری در این مکان قرار داده شده که شهروندان می توانند از آن استفاده کرده و با فعالیت اجرام آسمانی بیشتر آشنا شوند.
مسئول مراکز آموزشی سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری قزوین گفت: آشنایی شهروندان با زیبایی های خلقت و نحوه فعالیت اجرام آسمانی از اهداف برگزاری این برنامه علمی و آموزشی به شمار می رود.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///