آرمان شهر؛ ۳۲ هنرمند تهرانی ۴۰ اثر نقاشی خط خود را در گالری مهر حوزه هنری قزوین به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه عصر دیروز افتتاح شد و تا ششم دی ماه در این گالری برپاست.

گالری تماشا هم میزبان هن‌رمند جوانی است که آثار نقاشی خود را در معرض دید عموم قرار داده است.

نوید ندایی ۲۸ اثر با تکنیک رنگ روغن روی بوم خلق کرده است.

این نمایشگاه هم تا چهارم دی ماه دایر است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

پایان نوشتار///