آرمان شهر؛ امیر ارجمند روز پنجشنبه در بازدید از بناهای تاریخی قزوین افزود: در همین رابطه بناهای تاریخی در معرض آسیب بویژه در بافت تاریخی شهر قزوین با حضور کارشناسان مجرب مورد بازدید قرار گرفته و تمهیدات لازم برای پیشگیری از آسیب آنها در برابر بلایای طبیعی اندیشیده شده است.
وی اظهار داشت: البته شدت و نوع حوادث غیرمترقبه در ایجاد آسیب به بناهای تاریخی می تواند موثر باشد اما تلاش داریم تا با اقدامات پیشگیرانه کمترین میزان تخریب و آسیب ها را در این موارد به بناها وارد شود.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قزوین یادآور شد: در جریان سیل اخیر، ۱۰ بنای تاریخی استان به مرمت اضطراری نیازمند شدند که برای این اقدام درخواست تخصیص ۲۴ میلیارد ریال اعتبار شد.
استان قزوین دارای حدود یک هزار و ۳۸۴ اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///