آرمان شهر؛ حمید یعقوبی در آئین رونمایی و ابلاغ خط مشی برنامه بدیع(دانشگاه عاری از دخانیات) در دانشگاه بجنورد اظهارکرد: در خوابگاه ها به دلیل اینکه می توان برنامه های مختلفی را اجرا کرد، اعتیاد در هر نوعی قابلیت کنترل دارد اما در منازل استیجاری و خانه مجردی ها این امکام وجود ندارد.

دکتر یعقوبی با بیان اینکه در دانشگاه ها آستانه تحمل پایین و حساسیت‌ها بالا است، افزود: در حال حاضر در دانشگاه ها معتاد کارتن خواب نداریم، بلکه برخی از دانشجویانی که تازه مصرف مواد مخدر را تجربه می کنند، دیده می شود.

وی ادامه داد: شیوع اعتیاد در بین دانشجویان در خانه های استیجاری و مجردی نسبت به دانشجویان مستقر در خوابگاه و بومی بیشتراست.

مدیرکل سابق دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم با اشاره به اجرای طرح های مختلفی در خصوص بررسی وضعیت اعتیاد در میان دانشجویان، گفت: در یک بازه زمانی ۱۰ ساله از سال ۸۵ تا۹۵ روند مصرف دخانیات افزایش یافته، اما هم اکنون با کاهش مواجه است، بر این اساس برای سومین سال طرح سیمای دانشجویی اجرا می شود.

وی ادامه داد: براساس تحقیقات مصرف مواد مخدر در بین مردان به زنان نسبت پنج به یک بود اما این شاخص در مصرف گل نسبت دو به یک است.

یعقوبی افزود : متاسفانه در دو سال گذشته روند استفاده از قرص ریتالین برای بیداری شب امتحان افزایش یافته که قطعا این قرص اعتیاد آور است.

مدیرکل سابق دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم با تاکید بر اینکه باید سطح دسترسی به مواد مخدر دشوار شود، خاطرنشان کرد: باید میزان دسترسی به مواد مخدر در بین جوانان محدود شده تا افراد به راحتی به این مواد خانمان سوز دسترسی پیدا نکنند.

دکتر یعقوبی با بیان اینکه در سطح کشور ۲۸ دانشگاه به منظور پیوستن به کمپین دانشگاه عاری از دخانیات اعلام آمادگی کردند، گفت: دانشگاه بجنورد به عنوان فعال ترین دانشگاه در این حوزه منسجم عمل کرده است.
منبع: ایسنا

 

 

 

پایان نوشتار///