آرمان شهر؛ به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، افشین پیرنون تاکید کرد: اطلاعات دریافتی از تردد خودروهای عبوری توسط ۵۹ سامانه تردد شمار برخط صورت گرفته است.
وی ادامه داد: براساس این گزارش، آمار کل تردد ثبت شده در آزاد راه ها ۲۸ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۱۸۷ مورد، معادل ۸۲ درصد کل خودروهای عبوری در استان بوده است.
پیرنون یادآور شد: بیشترین میزان ترافیک در این ماه مربوط به ۲۷ شهریور ماه در آزادراه قزوین – کرج (رفت و برگشت) با ثبت تردد ۱۵۴ هزار و ۲۹۲ وسیله نقلیه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: از مجموع کل تردد شمارش شده، سه میلیون و ۵۹۷ هزار و ۲۹۰ دستگاه خودرو یعنی معادل ۱۱.۲ درصد سهم وسایل نقلیه سنگین بوده و جاده ساوه – بوئین زهرا (رفت و برگشت) با ۱۵۲ هزار و ۴۲۲ وسیله (معادل ۳۰.۵ درصد) بیشترین سهم تردد وسایل نقلیه سنگین را به خود اختصاص داده است.
این مسئول، متوسط نرخ جریان ترافیک (تعداد کل خودروهایی که در یک ساعت از یک مقطع عبور می کنند) در سطح کل راه های ارتباطی استان را معادل ۸۰۳ وسیله نقلیه در ساعت برشمرد و گفت: بیشترین متوسط نرخ جریان ترافیک در شهریور ماه نیز مربوط به آزاد راه قزوین -کرج با ۲ هزار و ۸۹۳ وسیله نقلیه در ساعت بوده است.
به گفته پیرنون، متوسط سرعت تردد در آزاد راه ها ۸۳ و در سایر جاده ها ۷۰.۱ کیلومتر در ساعت بوده و بیشترین متوسط سرعت در این مدت ۹۸.۴ کیلومتر در ساعت مربوط به آزادراه زنجان – قزوین ثبت شده است.
طی ماه گذشته ۷۷۴ هزار و ۷۸۱ دستگاه خودرو، معادل ۲.۱ درصد از کل ترددها در راه های ارتباطی استان دارای تخلف سرعت بوده و ۲۳.۴ درصد وسایل نقلیه، فاصله طولی مجاز بین ۲ خودرو را رعایت نکرده اند.
بیشترین تخلف های ثبت شده نیز به علت رعایت نکردن فاصله طولی در آزاد راه قزوین – کرج با ۹۶۳ هزار و ۷۸۶ وسیله نقلیه (معادل ۴۴.۸ درصد) ثبت شده بودند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///