آرمان شهر؛ فاطمه خمسه روز چهارشنبه در جلسه مجتمع های گلخانه ای و ستاد آبیاری نوین استان که در استانداری برگزار شد، افزود:استان قزوین با تمامی این مشکلات سرآمد اجرای طرح آبیاری نوین در کشور است و با توجه به تعهد استان در سال ۹۷ رتبه پنجم کشور را در این زمینه دارد.
وی اضافه کرد: استان قزوین ۱۱۹ درصد از تعهد خود را در سال جاری در این زمینه انجام داده و سال آینده نیز با سرعت بیشتر در این مسیر حرکت خواهد کرد.
خمسه با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب با استفاده از شیوه های نوین آبیاری، گفت:باید از منابع تامین شده از محل صرفه جویی شیوه های نوین به باغ های دارای چاه مجاز تزریق شود تا مشکل کمبود آب بخش کشاورزی آنها تامین شود.
این مسئول با بیان اینکه کشاورزان و باغداران از تمام مناطق استان، فقط با پرداخت هزینه خودیاری در این طرح مشارکت داده می شوند، گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان به هیچ عنوان بدون خودیاری افراد در این زمینه سرمایه گذاری نخواهد کرد چون سرمایه گذاری زیادی در این زمینه انجام شده و بدون مشارکت مردم سازمان متضرر خواهد شد.
در سال جاری هفت هزار و ۵۰۰ هکتار طرح آبیاری نوین در استان قزوین اجرا شده است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///