آرمان شهر؛ با گازدار شدن ۳ روستای دربهان، سولی دره و شبانک، شهرستان تاکستان با دارا شدن ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری و روستایی خود از نعمت گاز طبیعی به فهرست شهرستان های سبز کشور پیوست.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این شرکت گفت: از مجموع ۹۱ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان تاکستان ۸۸ روستا به شبکه سراسری گاز متصل بودند که با گازرسانی به سه روستای باقیمانده در دهه فجر امسال تمامی روستاهای واجد الشرایط این شهرستان گازدار شدند. وی گفت طبق تعاریف وزارت نفت شهرستان هایی که ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری و بالای ۹۵ درصد خانوارهای روستایی آنان از گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی خود استفاده کنند به عنوان شهرستان سبز شناخته می شود که در حال حاضر شهرستان تاکستان واجد این شرایط می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین با اشاره به این مطلب که در سال ۱۳۹۶ تعداد مشترکین گاز در منطقه تاکستان ۸۰۱ مشترک افزایش یافته است اظهار داشت خوشبختانه بسترهای مناسب گازرسانی در منطقه تاکستان فراهم است به گونه ای که هزار و ۷۶۷ واحد تجاری و صنعتی به همراه ۶ جایگاه CNG در حال حاضر مشترک گاز هستند و امیدواریم صنایع این منطقه بیش از پیش پذیرای گاز به عنوان سوختی پاک و ارزان برای واحدهای خود باشند.

 

 

پایان نوشتار///