آرمان شهر؛ فرید براتی سده روز سه شنبه در کارگاه آموزشی توجیهی طرح مدیریت موردی معتادان بی بضاعت که با حضور کارشناسان اعتیاد ۲۲ استان به میزبانی قزوین برگزار شد، افزود: در میان همه طرح ها و برنامه هایی که در حوزه پیشگیری و مقابله با اعتیاد اجرا می شوند موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده بهبودی یا جامعه پذیری معتاد بهبود یافته است.

وی اضافه کرد: علت عمده بازگشت بسیاری از معتادانی که اعتیاد خود را ترک کرده اند رعایت نشدن کامل این چرخه و مسایلی چون معیشت و اشتغال فرد، وضعیت روحی و خانوادگی و بسیاری مسایل دیگر پس از ترک اعتیاد است.

براتی سده ادامه داد: این موضوع در سال های اخیر به ویژه در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده است که بهزیستی و شهرداری ها باید مراکز صیانت از معتادان بهبود یافته را در دستور کار داشته باشند.

وی گفت: در ستاد کل مبارزه با مواد مخدر نیز آیین نامه ای با عنوان درمان و کاهش آسیب معتادان بی بضاعت تصویب شد که یک از آنها طرح مدیریت موردی معتادان بی بضاعت بود.

براتی سده اظهار داشت: بر اساس این آیین نامه بهزیستی موظف شد واحدهای مدیریت مورد را جهت توانمندسازی و بازتوانی معتادان فعال کند که ابتدا ۱۶ استان و سپس ۲۱ استان برای اجرای این طرح تعیین شدند.

وی گفت: این طرح در ۲۱ استان اجرا می شود که تعداد معتادان متجاهر آن قابل توجه بوده و نیاز است برای آنها اقدام جدی صورت گیرد.

براتی سده خاطرنشان کرد: در این راستا نزدیک به ۱۵۰ مددکار اجتماعی در استان ها تحت آموزش قرار گرفته و جلسات توجیهی کارشناسان مسئول طرح برگزار شد تا این مددکاران در قالب خدمات مددکاری به طور مستقیم و مستمر وضعیت معتادان در حال بهبودی و بهبود یافته و خانواده آنها را از جهات مختلف مانند معیشت، اشتغال، اسکان و ادامه درمان بررسی و رصد کنند.

وی افزود: این طرح در واقع پایش و آماده سازی فرد بهبود یافته برای دریافت خدمات اجتماعی و وصل کردن وی به منابع جامعه است.

به گفته براتی، طرح مدیریت موردی معتادان بی بضاعت در صورتی که بتواند به مانایی ۳۰ درصد جامعه تحت پوشش در ظرف مدت ۶ ماه کمک کند طرحی موفق خواهد بود.

معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی اظهار داشت: این طرح در حال حاضر برای سه هزار و ۶۰۰ نفر در ۲۱ استان به مدت ۶ ماه با پیگیری یک ساله اجرا می شود تا فرد مورد مطالعه قرار گرفته به تعیین تکلیف نهایی برسد.

براتی سده افزود: تاکنون ۶۳ درصد معتادان بهبود یافته با اجرای این طرح ماندگاری داشته اند که نشان دهنده اثربخشی آن است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///