آرمان شهر؛ محمد نصیری سرپرست فرمانداری البرز در بازدید از پروژه آبیاری نوین روستای کوچار که با حضور مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفت، بیان کرد: در ۴۳۲ هکتار از زمین های زراعی روستای کوچار، سیستم آبیاری نوین اجرا شده است.

وی گفت: پروژه مذکور در سال زراعی جاری در سطح ۲۰۰ هکتار کشت ذرت آغاز شده و با توجه به اینکه اولین سال اجرای طرح می باشد، قطعا محدودیتهایی وجود خواهد داشت که با پیگیریهای انجام شده، این مشکلات برطرف خواهد شد.

نصیری با اشاره به میزان اعتبارات بلا عوض در این حوزه عنوان کرد: طبق  اعلام جهاد کشاورزی، میزان اعتبارات بلاعوض ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان است.

وی گفت: اجرای سیستم آبیاری نوین کمک بسزایی در صرفه جویی مصرف آب در شرایط کنونی کرده و رفع اشکالات اجرایی پروژه نیز با دیدگاه مثبت، اختصاص اعتبارات لازم  و پیگیری متولیان امر انجام خواهد شد.

منبع: ایلنا

پایان نوشتار///