آرمان شهر؛ بیژن لطفی روز یکشنبه با بیان این مطلب افزود : در راستای قانون‌ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ، با رای قضایی و با نظارت نمایندگان دادستان ، کلانتری و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی این بناهای غیر مجاز تخریب و قلع و قمع شد.
وی به تهدید ساخت و سازهای غیرقانونی در زمین های کشاورزی اشاره کرد و یادآورشد: تغییر کاربری‌های غیرمجاز یکی از تهدیدهای اساسی در از بین رفتن اراضی مستعد کشاورزی شهرستان محسوب می شود.
لطفی یادآور شد: پیشگیری و اقدام به موقع در برخورد با متخلفین از اولویت‌های این مدیریت است که قاطعانه ادامه خواهد یافت.

منبع: ایرنا

ژایان نوشتار///