آرمان شهر؛ مریم بهروزی روز دوشنبه افزود: براساس آخرین نقشه های پیش یابی طی سه روز آینده با گذر متناوب امواج کم دامنه از منطقه، در پاره ای مناطق افزایش ابر و به ویژه در ارتفاعات احتمال رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: همچنین برای ۲ روز آینده وزش بادهای شدید شمالی پیش بینی می شود که در بعضی ساعات به دلیل افزایش سرعت وزش باد، احتمال گرد و خاک محلی در بخش های جنوبی و مرکزی دشت قزوین نیز وجود خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: به لحاظ دمایی برای امروز با توجه به جنوبی بودن جریانات هوا، افزایش دما و برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه با توجه به جریانات خنک شمالی کاهش دما قابل پیش بینی است.

بهروزی افزود: طی شبانه روز گذشته دمای هوای قزوین از ۱۵ تا ۳۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده و آوج با ۱۱ درجه و آبیک با ۳۷ درجه سردترین و گرمترین نقاط استان بوده اند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///