وضعیت محورهای استان قزوین

آرمان شهر؛ سرهنگ بیگلری رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: در اتوبان قزوین – کرج، قزوین – رشت و قزوین – زنجان نیمه سنگین و روان است.

وی افزود: همچنین ترافیک در سایر محور‌ها عادی و روان است.

بیگلری به رانندگان توصیه کرد: شب قبل از سفر به حد کافی استراحت کنند و در حاشیه اتوبان هم توقف نکنند.

وی  همچنین از رانندگان درخواست کرد که بعد از دو ساعت رانندگی ۱۵ تا بیست دقیقه استراحت کنند و سرنشینان عقب خودرو هم کمربند ایمنی خود را ببندند.

پایان نوشتار///