آرمان شهر؛ منوچهر حبیبی روز شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: این تسهیلات با درخواست واحدهای تولیدی و تصویب کارگروه تسهیل به بانک های عامل معرفی شده و بانک ها نیز پس از بررسی های لازم آن را به صندوق توسعه ملی ارایه می دهند.

وی با اشاره به اینکه تصمیمات صورت گرفته در خصوص واگذاری تسهیلات باید از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سنجیده تر بررسی شود، افزود: درخواست تسهیلات از سوی واحدهای تولیدی باید حداقل با بخشی از قانون واگذاری تسهیلات همخوانی داشته باشد تا با مشکلی در این زمینه رو به رو نشویم.

حبیبی خاطرنشان کرد: تسهیلات صندوق توسعه ملی برای احیا و افزایش سطح تولید واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است و تنها به واحدهایی که قصد تولید و رونق آن را داشته باشند، تعلق می گیرد.

به گفته وی، قصد دولت با ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی تنها حمایت از واحدهای مشکل دار بوده و در این راه نیز زمینه دسترسی به تسهیلات ویژه را برای این واحدها در نظر گرفته است.

استان قزوین چهار هزار واحد تولیدی دارد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///