مجید اسماعیلی پیش از ظهر دوشنبه در همایش زنجیره ارزش زیتون که با حضور کارشناسان دفتر معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و تولید کنندگان برتر زیتون استان در مجموعه باغستان برگزار شداظهار کرد: در حال حاضر ۹۵۰۰ هکتار از باغات استان به زیر کشت محصول زیتون رفته است که از این میزان ۶۸۰۰ هکتار بارده و ۲۲۰۰ هکتار نهال است.

وی افزود: استان قزوین پتانسیل مستعدی برای تولید زیتون دارد و در حال حاضر ۴۵ روستا در منطقه طارم سفلی محصول زیتون را کشت می کنند.

اسماعیلی اضافه کرد: هم اکنون سه هزار و ۵۰۰ نفر بهره بردار بخش کشاورزی در بحث کشت زیتون فعال هستند.

وی؛ هرس باردهی، اصلاح و احیای باغات، جوانسازی باغات قدیمی، تغذیه باغات و مبارزه با آفت مگس زیتون را از مهمترین اقدامات جهاد کشاورزی برای بهبود کیفیت و کمیت محصول زیتون برشمرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه گفت: از سال ۸۳ آفت مگس زیتون وارد کشور شد و هر ساله بحث کنترل و مبارزه با این آفت در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد.

اسماعیلی افزود: امسال با توجه به کاهش دما و افزایش رطوبت؛ طی چند روز اخیر متاسفانه تراکم این آفت در باغات بالا رقته و این روند کاهش دما که در هفته دیگر بالاتر می رود فعالیت آفت مگس زیتون را بیشتر خواهد کرد که کنترل و مبارزه بموقع با این آفت را می طلبد.

وی بر لزوم اهمیت بموقع و مناسب و همچنین مشارکت باغداران برای کنترل و مبارزه با آفت مگس زیتون در باغات تاکید کرد.

اسماعیلی در ادامه به اهمیت زنجیره ارزش زیتون اشاره کرد و گفت: جهادکشاورزی به دنبال کمی و کیفی محصول زیتون است و باید یک ارتباط نظام مند بین باغدار، کارخانجات و بازاریابی ایجاد شود.

وی خاطر نشان کرد: باید با حمایت از زنجیره ها از طریق تامین منابع مالی و حمایت بیشتر بتوانیم نواقص زنجیره زیتون را برطرف کنیم.

منبع: مهر

پایان نوشتار///