آرمان شهر؛ عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای راهبردی توسعه استان که پیش از ظهر سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: توسعه الزاماتی دارد اما ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم و باید این مراحل به سرعت طی شود تا از قافله عقب نمانیم.

استاندار قزوین بیان کرد: هنوز برخی با اهداف برون سپاری آشنا نیستند لذا مقاومت می‌کنند چون فکر می‌کنند رئیس هستند و باید مردم به آنها مراجعه کنند، اصولاً ما مدیران دوست داریم ارباب رجوع بیاید پشت در بماند و ما زستمدیریت بگیریم.

وی اظهار داشت: مردم تنها اربابانی هستند که باید پشت در اتاق مدیران بمانند و تا ذهنیت و رویکرد مدیران عوض نشود در برون سپاری موفق نخواهیم شد.

زاهدی تصریح کرد: این حس به مردم هم منتقل شده است و بدون مراجعه به مدیران فکر نمی‌کنند که مشکلاتشان حل شود برای همین وقتی سیل آمده مردم گفتند وزیر جهاد کجاست، مگر باید وزیر بیاید جلوی سیل را بگیرد و چرا هر حادثه رخ می‌دهد انتظار داریم رئیس جمهور هم در محل باشد.

برون سپاری برای کوچک شدن دولت ضروری است

استاندار قزوین یادآور شد: تصدی گری فرصت فکر کردن را از مدیران می‌گیرد و چون فکر نمی‌کنیم دنبال راه جدید نمی‌رویم.

وی بیان کرد: قانون تصویب کرده برون سپاری با جدیت اجرا شود و اگر هر دستگاهی مصوبه‌ای دارد که خودش عمل کند باید ارائه شود.

زاهدی بیان کرد: همه خدماتی که امکان واگذاری دارد باید توسط دستگاه‌ها به بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان واگذار شود و دولت فقط در امور کلان و تصمیم گیری و نظارت وارد شود.

وی اظهار داشت: با برون سپاری هم دولت کوچک می‌شود و هم رفت و آمد مردم به ادارات کاهش یافته و چابک سازی محقق می‌شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید تصمیم گیرنده باشند و نظارت را درست انجام دهند تا کارها سامان یابد البته لازم است فعالیت بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان هم نظارت جدی شود تا مردم مشکلی نداشته باشند.

وی گفت: برای پیشرفت باید الزامات را مهیا کنیم و هر چه سطح مدیریتی بالا می‌رود باید تصدی کری کمتر شود و مراقب باشیم رانت در واگذاری ایجاد نشود و همه بتوانند شرکت کنند و رتبه بتدی شود تا اعمال نفوذ نباشد.

زاهدی یادآور شد: کارگروه باید نظارت کند و موازی کاری صورت نگیرد زیرا وقتی در یک اداره خدمت می‌دهید مردم به بخش خصوصی مراجعه نمی‌کنند و در این طرح ادارات نباید نیرو تحمیل کنند.

وی بیان کرد: سازمان‌هایی که در داخل دستگاه تشکیلاتی راه انداخته‌اند می‌توانند تحت پوشش طرح قرار گیرند و رابطه آنها تعریف شود و کاری کنیم زیر سوال نرویم و مورد سو ظن نباشیم و مردم را بد بین نکنیم و در این راستا رضایتمندی به عنوان مهمترین هدف اصلی برون سپاری است.

منبع: مهر
پایان نوشتار///