آرمان شهر؛ رضا گروسی گفت: این مصوبه به شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارسال می‌شود تا پس از تصویب نهایی به استان برای اجرا ابلاغ شود.

فرماندار البرز گفت: امیدواریم با اجرای این مصوبه زمینه ارتقای خدمات رسانی به مردم نصرت آباد فراهم شود.

گروسی در خصوص مصوبه یاد شده بیشتر توضیح داد و افزود: با اجرای این مصوبه نصرت آباد یک ناحیه منفصل شهری مربوط به شهر الوند نخواهد بود و به عنوان روستایی مستقل شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه نصرت آباد حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است و به لحاظ جمعیتی ویژگی‌های شهر شدن را دارد، اظهار داشت: پس از اجرای مصوبه انتزاع با پیگیری‌های قانونی و در صورت واجد شرایط بودن، نصرت آباد می‌تواند به شهر تبدیل شود.

با تصویب مصوبه یاد شده نصرت آباد به عنوان بزرگترین روستا (به لحاظ جمعیت) کشور شناخته خواهد شد.

منبع: ایلنا

پایان نوشتار///