آرمان شهر؛ محمود صادقی در این توئیت می نویسد: من نمی دانم جرمش چیست و به چه اتهامی محکوم شده; اما هرچه باشد ادامه حبس یک بیمار در این شرایط انسانی نیست.

این توئیت صادقی در حالی است که نزدیک به ۲ سال است که دوران محکومیت علیرضا رجایی به پایان رسیده  و مسئله این است که وی در دورانی که در زندان بوده به این بیماری دچار شده و به دلیل عدم رسیدگی در دوران محکومیت بیماریش پیشرفت کرده و به سرطان تبدیل شده است.

برخی از کاربران فضای مجازی به نماینده تهران انتقاد کرده اند که چرا در جایگاه یک نماینده از وضعیت یک شهروند و روزنامه نگار مشهور اطلاع کافی ندارد.

منبع: جماران

 

 

 

پایان نوشتار///