آرمان شهر؛ شهرام رحمانی روز شنبه  افزود: این محصولات شامل گوشت گرم و منجمد گوساله و گوسفند، گوشت گرم و منجمد مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر و میوه (سیب و پرتقال) بوده است.
مدیر بازرگانی جهاد کشاورزی قزوین به تفکیک محصولات اساسی توزیع شده در سال قبل با قیمت تنظیم بازار در سطح استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۶۸۰ تن گوشت منجمد گوساله و گوسفند و همچنین ۲۲۰ تن گوشت گرم گوساله و گوسفند در قزوین توزیع شد.
وی اظهار داشت: در مدت یاد شده همچنین ۷۰۰ تن مرغ گرم و ۶۰۰ تن مرغ منجمد نیز به قیمت تنظیم بازار در قزوین توزیع شد.
مدیر بازرگانی جهاد کشاورزی قزوین همچنین از توزیع ۱۷۲۱ تن برنج،۲۹۳۱ تن شکر و ۳۰۰ تن تخم مرغ در سال گذشته با قیمت تنظیم بازار در استان خبر داد و گفت: در ایام پایانی سال و نوروز نیز با همکاری سازمان تعاون روستایی شاهد توزیع ۱۲۰۵ تن پرتقال و ۹۸۹ تن سیب بودیم.
این مسئول همچنین گفت: محصولات یاد شده شامل کالاهای اساسی و مایتحتاج عمومی مردم بوده اند که تقریبا بین ۱۵ تا ۲۵ درصد زیر قیمت بازار عادی عرضه شدند.
رحمانی با بیان اینکه محصولات یاد شده با هدف کنترل قیمت بازار و تسهیل در دسترسی مردم به کالاهای اساسی توزیع شدند،افزود: ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی استان در سال جاری نیز برای کمک به تامین کالاهای اساسی تمهیدات لازم را اتخاذ کرده است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///