آرمان شهر؛ سعید صالحی مدیر جهاد کشاورزی بوئین زهرا در همایش پسته در این شهرستان افزود: بوئین زهار دارای ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ پسته است که از این رقم ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار بارور را باغ های بارور تشکیل داده اند و یک هزار و ۴۰۰ هکتار نیز باغ غیربارور هستند.

وی اظهار داشت: اکبری، کال خندان، قزوینی و اکبری از جمله عمده ارقام باغ های پسته در این شهرستان هستند.

صالحی یادآور شد: شهرستان بوئین زهرا رتبه نخست تولید پسته در استان قزوین را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی برای تقویت صادرات و همچنین ایجاد صنایع تبدیلی، می توان تولید پسته در بوئین زهرا را برای کشاورزان اقتصادی تر کرد.

این مسئول گفت: در این همایش در کنار بررسی راهکارهای افزایش صادرات پسته، یافته های تحقیقاتی در خصوص کاشت و داشت این محصول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///