آرمان شهر؛ مجید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین روز چهارشنبه گفت: امسال ۳۲۷ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شد که این رقم در سال گذشته ۲۸۰ هزار تن بود.

وی با اشاره به خرید تضمینی ۱۷۵ هزار تن گندم از کشاورزان قزوینی در سال جاری،اظهار داشت: سال گذشته ۲۴۶ هزار تن گندم از کشاورزان استان به شکل تضمینی خریداری شده بود.

این مسئول در پایان گفت: دلیل کاهش خرید تضمینی گندم از کشاورزان قزوینی، خودداری برخی از گندم کاران از تحویل و فروش محصول خود به امید افزایش قیمت بوده در حالی که دولت اعلام کرده است برای امسال دیگر تغییر نرخ گندم تغییر پیدا نخواهد کرد.

امسال ۲۷ مرکز کار خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان قزوین را برعهده داشتند.

امسال بیش از ۱۴۵ هزار هکتار از مزارع استان به زیر کشت گندم رفته بود که از این میزان ۹۸ هزار هکتار دیم و سایر کشت آبی بود.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///