آرمان شهر؛ دینا فرزادخواه، مهدیه عباسی فر و نساء پاریاب در ترکیب تیم تفنگ بادی استان قزوین در این مسابقات شرکت می کنند.

این رقابت ها با حضور ۳۵۰ ورزشکار از ۲۹ استان کشور و در محل سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

حسین زکی زاده نیز به عنوان سرمربی تیم استان را در رقابت های تفنگ قهرمانی بانوان کشور هدایت می کند.

منبع: برنا

پایان نوشتار///