آرمان شهر؛ اکبر کشت پرور  اظهار کرد: حاشیه اتوبان قزوین – تهران در محدوده حوزه استحفاظی شهرستان البرز توسط دو دستگاه لودر و با همکاری شرکتهای کاردانان عمارت و شکیل سازان بلند پایه از نخاله و زباله پاکسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز گفت: مسئولان واحد های صنعتی و کارکنان در کنار الزامات قانونی برای ملاحظات زیست محیطی یک سری مسئولیت اجتماعی همچون سایر شهروندان در قبال محیط زیست دارند.

کشت پرور هدف از انجام چنین برنامه هایی را ایجاد حساسسیت و برانگیختن حس مسئولیت اجتماعی مردم در برابر مسائل محیط زیستی دانست و گفت:کسی که یک زباله از روی زمین بر دارد خود زباله به محیط نمی ریزد و با این کار دیگران را به این عمل ترغیب نخواهد کرد.

وی تاکید کرد:امیدواریم همه با حفاظت محیط زیست به تحقق رویاهای همه انسان ها و حتی آیندگان کمک بکنیم و محیط زیست سالمی و عاری ا ز آلودگی و بدون زباله داشته باشیم و از منابع خدادادی درست، بهینه و به اندازه مصرف کنیم.

منبع: مهر

پایان نوشتار///