آرمان شهر؛ سیده فاطمه حسینی که رییس شورای اجرایی ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی است، شعار این نشست را «رهبری پارلمان‌ها در ارتقای صلح و توسعه در عصر نوآوری و تغییرات فناوری» عنوان کرد.
وی گفت: نمایندگان اعزامی علاوه بر شرکت در مجمع عمومی اجلاس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی در کمیته‌های دائمی ‘صلح و امنیت بین‌الملل’، ‘توسعه پایدار و تجارت’، دموکراسی و حقوق بشر’، ‘امور سازمان ملل متحد’ و ‘ اجلاسیه زنان و جوانان’ و نشست’ آسیا – پاسفیک’ و پنل‌های تخصصی شرکت می کنند.
حسینی تاکید کرد: هیات اعزامی در حاشیه این اجلاس از فرصت حضور خود برای فعال‌سازی دیپلماسی پارلمانی استفاده کرده و با نمایندگان کشورها دیدار و گفت و گو می کند.
هیات اعزامی ایران در یکصد و سی و نهمین اجلاس IPU را سیده فاطمه حسینی، پروانه مافی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مصطفی ذوالقدر، محمدباسط درازهی، علی نجفی خوشرودی، اسفندیار اختیاری وکاظم جلالی تشکیل می دهد.
این نخستین بار است که یک نماینده زن ریاست هیات پارلمانی ایران را در این اجلاس برعهده دارد.
حسینی نماینده تهران ششم شهریور ماه به عنوان رییس شورای اجرایی ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) انتخاب شد.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///