آرمان شهر؛ «سید مرتضی دهقانی محمد آبادی» در قزوین گفت: یکی از رویکردهای کمیته امداد توانمندسازی مددجویان است تا از چرخه حمایتی این نهاد خارج شده و بتوانند معیشت خود را تأمین کنند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین ادامه داد: کمیته امداد در حوزه ایجاد اشتغال، آموزش های مهارتی را در دستور کار دارد که این آموزش ها بازار محور بوده و منجر به اشتغال می شود.

وی عنوان کرد: در سال ۹۷ تعداد ۳۵۰ نفر از بافندگان فرش در بخش بافت قالی و گلیم از کلاس های آموزشی استفاده کردند که تابلو فرش ها و قالی هایی که توسط این افراد بافته می شود از سوی مجتمع اقتصادی کمیته امداد خریداری شده و همین امر نشان دهنده تحقق آموزش های پایدار و بازار محور است.

دهقانی محمدآبادی اعلام کرد: در بحث کاشت گیاهان دارویی در آوج و الموت که ظرفیت خوبی در این حوزه دارند، بحث آموزش را پیگیری کردیم و خانواده هایی در این زمینه آموزش دیدند و در این بخش فعالیت می کنند.

وی اعلام کرد: در سال گذشته ۷۰ درصد جامعه هدفی که برای آنها شغل ایجاد کریم، آقا و ۳۰ درصد خانم بودند؛ زنان سرپرست خانواد و دختران بازمانده از تحصیل هم از دیگر کسانی بودند که برای اینها شغل ایجاد کردیم.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین خاطر نشان کرد: توجه کمیته امداد بیشتر به مناطق محروم و روستایی بوده به طوری که فعالیت های اشتغال در سال گذشته ۶۰ درصد در روستاها و مناطق محروم و ۴۰ درصد در مناطق شهری وشهرهای کوچک بوده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۹ هزار خانواده از خدمات مستمر کمیته امداد استفاده می کنند و طی ارزیابی کارشناسان ما از این تعداد خانوار، تعداد ۱۰ هزار خانوار مستعد اشتغال هستند که اگر شغل مناسبی برای اینها ایجاد شود و یا تسهیلات بانکی به آنها اعطا داده شود از چرخه حمایتی ما خارج می شود که در سال ۹۸ بنا داریم ۵ هزار و ۳۳۲ فرصت شغلی را ایجاد کنیم و ان شاالله بانک ها و سایر دستگاه ها در این خصوص همکاری داشته باشند.

دهقانی محمدآبادی توضیح داد: ما در حال حاضر ۱۳ هزار و ۳۷۳ طرح فعال در سطح استان داریم که از سال ۹۵ تاکنون این طرح ها ایجاد شدند، نظارت های ما بر اجرای طرح سه ساله است و سه محور اصلی در نظارت شامل نظارت قبل از اجرا، حین و بعد از اجرای طرح پیگیری می شود.

وی افزود: از توفیقات کمیته امداد در حوزه اشتغال نظارت های مستمر است و ما برای بحث نظارت ها ۱۰ نیروی انسانی را در استان در نظرگرفتیم که به صورت دوره ای طرح ها را بازدید کرده و مشاروه شغلی می دهند و اگر طرحی در معرض انحراف باشد مانع این امر می شوند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین گفت: طی ارزیابی که در سال گذشته داشتیم نزدیک پنج تا هفت درصد طرح های ما دچار انحراف شغلی شدند که البته اینها به دلیل فوت مجری طرح و مهاجرت بوده و یا مجری طرح توانایی ادامه کار را نداشته و یا شغل مناسب تر برای خود مهیا کرده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین یادآور شد: نظارت های ما مستمر است و مدام شغل ها را رصد می کنیم و بیشتر مشاغل ایجاد شده به ترتیب اولویت در سال گذشته در بخش دامداری و دامپروری، خدمات و اجرای طرح های کشاورزی و صنایع دستی و شیلات بوده است.

منبع: شبستان

پایان نوشتار///