آرمان شهر؛ جلال تاجیک روز شنبه در نشست سومین برنامه توانمندسازی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی قزوین، تهران، البرز، مازندران،گلستان و سمنان که به میزبانی قزوین برگزار شد،افزود: راه اندازی این خانه می تواند به ساماندهی بهتر تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی منجر شده و به ارتقای فعالیت های آنها کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به لزوم توانمندسازی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی،گفت: این مهم از سال ۹۵ در دستور کار سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قرار دارد و در همین رابطه دوره های آموزشی برای تشکل ها در نظر گرفته شده که سومین دوره آن در حال برگزاری است.
مدیرکل امور مجامع و تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: تشکل های مردم نهاد با فعالیت های خود می توانند به تحقق اهداف میراث فرهنگی و تقویت حوزه گردشگری کمک کنند.
تاجیک در ادامه با اشاره به ضرورت تعامل هرچه بیشتر میان مدیران حوزه مدیریت شهری و میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: در همین رابطه به دنبال فعال سازی کمیسیونی با عنوان ‘مهر و میراث’ هستیم که در آن موضوعات مشترک بین شهرداری ها و میراث فرهنگی با حضور مدیران این حوزه و اعضای شوراهای اسلامی و تشکل های مردم نهاد پیگیری می شود.
وی در ادامه با اشاره به ثبت ملی باغستان سنتی قزوین و نقش این مجموعه در رونق گردشگری و همچنین حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از حوادثی چون سیل،اظهار داشت: این میراث زیبا و طبیعی را باید با کمک تشکل های مردم نهاد حفظ و صیانت کرد.
سومین نشست توانمندسازی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی قزوین، تهران، البرز، مازندران،گلستان و سمنان در قزوین به مدت ۲ روز پیگیری می شود.
استان قزوین دارای ۱۲ تشکل مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///