آرمان شهر؛ عبدالمحمد زاهدی روز سه شنبه در مراسم استقبال از بهار در موسسه شیرخوارگاه حلیمه (س)شهر قزوین افزود: از مجلس شورای اسلامی درخواست می شود قوانینی را در مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصویب کنند تا مراکز پرورشگاهی مانند مدارس از تخفیف های لازم برخوردار شوند.
وی ضمن قدردانی از خدمات خیرانی که برای تامین هزینه های پرورشگاه ها پیشگام هستند، افزود: نیت خیر این افراد نیک اندیش قابل ستایش و تقدیر است و البته باید اذعان کرد که فرصت چنین کمک‌هایی نصیب هر کس نمی شود.
زاهدی همچنین با تقدیر از خدمات مددکاران این مراکز نیز گفت: کار مددکاری بیش از حرفه و تخصص، یک عشق و عاطفه انسانی است و اگر فقط به عنوان یک شغل به آن دیده شود کمتر کسی تمایل به اشتغال در آن خواهد داشت.
۱۶۱ فرزند در مراکز شیرخوارگاه و شبه خانواده قزوین نگهداری می شوند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///