آرمان شهر؛ مجید اسماعیلی ظهر یکشنبه در جلسه پدافند غیر عامل سازمان که با حضور اعضا برگزارشد اظهار کرد: امسال مبارزه با آفت مگس زیتون  در سطح چهار هزار و ۵۰۰ هکتار انجام شده و نسبت به سال گذشته  بیش از ۲ برابر افزایش یافته و خسارت به کمتر از ۴ درصد رسیده است.

وی افزود: مبارزه با آفت مگس زیتون طی چندین سال در سطح ۴۸ روستای زیتون خیز بخش طارم سفلی شهرستان قزوین  انجام‌ شده است  .

اسماعیلی گفت: مبارزه با این آفت همگانی طی چندین سال گذشته با جدیت و تلاش مضاعف کارشناسان  بخش اجرا، تحقیقات، ترویج سازمان جهاد کشاورزی انجام شده و لازم است  کلیه دستگاههای اجرایی در مبارزه و کنترل این آفت مشارکت کنند.

معاون بهبود تولیدات  گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان اضافه کرد: موفقیت در کنترل و مبارزه با آفت مگس زیتون تنها با مشارکت گسترده  باغداران و همچنین احساس مسوولیت کلیه بهره برداران امکان پذیر  است.

اسماعیلی افزود : برداشت زیتون از باغات آغاز شده و پیش بینی می شود امسال بیش از  ۲۷هزار تن محصول برداشت شود که از این میزان  ۶۰ درصد زیتون کنسروی و ۴۰ درصد بصورت روغنی برداشت می شود.

وی  پیش بینی کرد: امسال بیش از ۲ هزار تن روغن زیتون در استان تولید شود.

اسماعیلی بر لزوم مشارکت بیشتر باغداران در مبارزه و کنترل آفت مگس زیتون تاکید کرد.

روش های جدید در جلب مشارکت باغداران در مبارزه مگس زیتون  موثر است 

معاون توسعه مدیریت و منابع و  دبیر پدافند غیر عامل سازمان جهادکشاورزی استان قزوین نیز در ادامه گفت: استفاده و بکارگیری از روش های جدید در جلب مشارکت باغداران در مبارزه با آفت مگس زیتون تاثیرگذار است.

جعفر صادقی  افزود: از سالی که آفت مگس زیتون وارد کشور شده تاکنون به عنوان آفت عمومی به آن نگاه شده و مجبور شده ایم به تنهایی مبارزه با این آفت را انجام دهیم.

وی اظهار داشت: مبارزه و کنترل این آفت طی چندین سال در باغات  انجام شده که  متاسفانه هنوز این باور در بین بهره برداران  برای مشارکت در امر مبارزه حاصل نشده است.

صادقی بر لزوم اهمیت استفاده از روش های جدید برای جلب مشارکت کشاورزان در امر مبارزه با این آفت  تاکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان گفت: مبارزه و کنترل این آفت وظیفه ما نیست و برای کنترل آن باید با توجه به نوع  تنوع اقلیمی در هر منطقه کشاورزان را برای کنترل و مبارزه آفت آموزش داد.

صادقی با بیان اینکه در  پدافند غیر عامل بایستی قبل از وقوع اتفاق و مشکل پیشگیری کرد،  بر فعال سازی  کارگروه های  پدافند غیر عامل زیر بخش کشاورزی تاکید کرد.

منبع: مهر

پایان نوشتار///