آرمان شهر؛ شهرک مهرگان ناحیه شهری فقیری در ضلع شرقی قزوین در مسیر قزوین به تهران است که در طرح مسکن مهر به منظور رفع نیاز جامعه به مسکن ساخته شد، طرحی که با اما و اگرهای فراوانش نصفه  نیمه به بهره برداری رسید و مشکلات زیرساختی ، رفاهی و عمرانی فراوانی برای این مردم به یادگار گذاشت.

بعد از ماجراهای  کمبود زیرساخت های آموزشی، رفاهی و مشکلات عدیده تاسیساتی در این شهرک تازه ساخت اما اینبار مریم نخستین شهردار محمدیه از مشکل جدی و خطرناک دیگری سخن میگوید، وی بیان کرد: مهرگان شهرک بلند مرتبه ایست که نردبان آتش نشانی ندارد.

وی گفت: برای تامین هزینه تهیه این نردبان در شهرداری با مشکل مواجه هستیم و با وضع اعتبارات موجود تامین این هزینه برای شهرداری ممکن نیست.

شهردار محمدیه در این خصوص بیان کرد: ضرورت تهیه این نردبان بر کسی پوشیده نیست با هدف تامین این اعتبار نیز با مسئولین جلسات مختلفی برگزار شده است.

تامین امنیت 45 هزار ساکن شهرک مهرگان در گرو تامین نردبان بلند مرتبه

رئیس شورای شهر محمدیه اظهار داشت: اگر آتش سوزی در مهرگان داشته باشیم فاجعه آفرینی خواهد شد.

کاظمی عنوان کرد: تهیه این نردبان نزدیک به 18 میلیارد تومان هزینه خواهد برد که شهرداری توان پرداخت این هزینه را ندارد و برای تهیه این نردبان نیازمند همراهی و کمک دستگاه ها هستیم.

وی اظهار داشت: امروز اگر آتش سوزی در طبقات دوازدهم و سیزدهم در مهرگان اتفاق بیفتد توان خاموش کردن این مسئله را نخواهیم داشت.

رئیس شورای شهر محمدیه گفت: باید از اعتبارات ملی و استانی برای این مسئله هزینه شود چرا که مسئله امنیت و حفظ جان مردم در این خصوص در میان است.

کاظمی عنوان کرد: شهرک مهرگان 45 هزار جمعیت دارد که جان این افراد در خطر است چرا که در کنار نداشتن امکانات و تجهیزات آتش نشانی از یک سو و عدم سیستم پدافند عامل از یک سوی دیگر موجب شده نگران امنیت و جان این افراد باشیم.

پیگیری تسنیم تا حل مشکلات این ناحیه منفصل شهری ادامه خواهد داشت.

منبع: تسنیم

پایان نوشتار///