آرمان شهر؛ مجید حدادیان روز دوشنبه گفت: از این میزان ۶۶ هکتار باغ مربوط به گیاهان دارویی بوده و ۳۱ هکتار نیز به بادام اختصاص داشته است.

وی اظهار داشت: امسال در اراضی شیب دار استان قزوین همچنین ۱۸ هکتار باغ انگور و ۲ هکتار باغ فندق ایجاد شده است.

این مسئول گفت: توسعه باغات میوه در اراضی شیب دار با هدف پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی از اولویت های معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود.

معاون اداره مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین با بیان اینکه اصلاح و جوان سازی باغات میوه استان در خصوص محصولاتی چون گردو، انگور و زیتون با جدیت پیش می رود، اظهار داشت: به همین منظور طرح سرشاخه کاری گردو، پیوند ارقام مناسب زیتون و داربستی کردن باغ های انگور در استان در حال اجراست.

استان قزوین دارای بیش از ۷۵ هزار هکتار باغ میوه است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///