دربارۀ ما
پایگاه خبری، تحلیلی آرمان ‌شهر قزوین فعالیت خود را در سال ۱۳۹۵ آغاز کرده است؛ این پایگاه می‌کوشد تا ضمن پوشش اخبار و رویدادهای مهم و تأثیرگذار منطقه، کشور و به‌ویژه استان قزوین با ارائۀ تحلیل دربارۀ آن شهروندان را از هر آن‌چه در این استان می‌گذرد، آگاه سازد. این پایگاه اینترنتی بر آن است تا رسالت اطلا‌ع‌رسانی خود را در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی، به بهترین شکل ممکن، انجام دهد. این مجموعه نقد و تحلیل کارشناسانۀ دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفۀ ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسش‌گری شهروندان و وظیفۀ پاسخ‌گویی مسؤولان با جدیت دنبال می‌کند.