آرمان شهر؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین انجمن هنرهای نمایشی استان قزوین با هدف پیشبرد سطح کیفی آثار و گسترش تئاتر در سراسر نقاط استان، بیست و یکمین دوره  جشنواره تئاتر استانی را به عنوان مهمترین رخداد تئاتری با تمرکز بر اجراهای عمومی برگزار می کند.

 الف: شرایط عمومی جشنواره

١) جشنواره در بخش صحنه ای و به صورت رقابتی برگزار می شود و صرفا اختصاص به آثار ایرانی دارد.

تبصره:متون اقتباسی (آدابته ایرانی) می توانند با ذکر دقیق مشخصات صاحب اصلی اثر درمورد اقتباس آثار ایرانی با اخذ مجوز تایید از نویسنده یا ناشر به صورتی که حقوق معنوی و مادی صاحب اثر حفظ شود در بخش رقابتی حضور داشته باشند.

٢)  جشنواره تئاتر استانی صرفا به آثار نمایشی تولید شده که اجرای عموم آنها به انجام رسیده است تعلق دارد . لذا گروه هایی که حد فاصل زمانی پس از اتمام جشنواره استانی در سال ١٣٩٧ و تا پایان مهر ماه  ١٣٩٨ آثار خود را تولید کرده و به اجرای عمومی در آورده اند می توانند متقاضی حضور در این جشنواره باشند.

٣)  جشنواره به جز بخش رقابتی می تواند به تشخیص دبیر جشنواره و یا شورای سیاست گذاری ، میزبان آثار نمایشی در بخش هایی همچون میهمان و یا خیابانی باشد.

۴)  ارایه و تحویل مجوز کتبی نویسنده ، ناشر و مترجم برای شرکت در جشنواره تئاتر استانی از سوی کارگردان و گروه متقاضی به دبیرخانه جشنواره الزامی است.

۵)  جشنواره تئاتر استانی مرحله انتخاب متن نخواهد داشت و این امر در فرایند اجرای عمومی آثار از سوی شورای ارزشیابی و نظارت انجام شده است.

۶)  بنابر تشخیص هیات داوران ، حداکثر دو اثر نمایشی به عنوان منتخب جشنواره استانی به اداره کل هنرهای نمایشی و دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد . لذا در صورت عدم کیفیت لازم هیئت داوران میتوانند گزینه ای برای انتخاب نداشته باشند.

٧)  شرکت کنندگان در جشنواره تئاتر استانی با ارسال فرم درخواست متعهد به پذیرش قوانین و سیاست گذاری های جشنواره هستند.

ب: شرایط و چگونگی انتخاب آثار

١)  تمامی گروه های نمایشی متقاضی که اجرای عموم خود را به اتمام رسانده اند می بایست فرم درخواست ( فرم شماره ١ ) را تکمیل و به دبیرخانه ارائه دهند تا تقاضای ایشان ثبت گردد.

٢)  هر گروه نمایشی متقاضی شرکت در   جشنواره استانی می بایست بر اساس گاه شمار برگزاری جشنواره   فرم حضور در جشنواره ، مجوز کتبی نویسنده ، سه نسخه لوح فشرده از فیلم اجرای نمایش خود را که در حین اجرای عموم اقدام به ضبط اثر خود کرده را به پیوست فرم درخواست به دبیرخانه تئاتر استان تحویل دهند.

تذکر مهم: تمامی آثار حاضر در بخش رقابتی جشنواره می بایست تا پایان مهر ماه ١٣٩٨ حداقل ۵ اجرای عمومی در شهرستان خود داشته باشند. بدیهی است دریافت تعهد اجرای عمومی از گروه های متقاضی به منظور انجام این مهم بعد از مهلت تعیین شده به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

تبصره : کارگردانان محترم در هنگام تنظیم و ارایه فرم مذکور دقت لازم را به عمل آورند، زیرا این فرم ها ملاک برنامه ریزی های بعدی خواهد بود و هیچ گونه تغییری در نام نمایش ، بازیگران و عوامل پس از اتمام جشنواره تئاتر استانی امکان پذیر نخواهد بود.

ج: مدارک مورد نیاز

١)  تکمیل فرم شماره یک

٢)  مجوز کتبی نویسنده

٣)  خلاصه سوابق هنری متقاضی کارگردان در یک صفحه A۴   تایپ شده

۴)  یک قطعه عکس پرسنلی از کارگردان

۵)  خلاصه نمایش در یک صفحه تایپ شده

۶)  مستندات اجرای عمومی شامل : پوستر ، بروشور ، مجوز شورای ارزشیابی و نظارت ، پنج قطعه عکس از اجرا

٧)  سه نسخه از لوح فشرده در فرمت DVD Player

گاه شمار برگزاری جشنواره

تمامی گروه های نمایشی که از تاریخ اتمام جشنواره استانی تا پایان مهر ماه ١٣٩٨ اجرای عمومی داشته باشند می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز آمادگی خود را جهت حضور در جشنواره اعلام کنند.

تاریخ بازبینی : ١ لغایت ١٠ آبان ماه ١٣٩٨

اعلام اسامی برگزیدگان مرحله نهایی : ١٢ آبان ماه ١٣٩٨

برگزاری مرحله نهایی جشنواره : ٢۵ لغایت ٢٨ آبان ماه ١٣٩٨

آدرس دبیرخانه : قزوین ، میدان میرعماد ، مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ، انجمن هنرهای نمایشی دفتر قزوین

شماره تماس : ۵٢٩٠٠-٣٣٣-٠٢٨

منبع: فرهنگ و ارشاد

پایان نوشتار///